Mark Kolthoff


De in 1901 geboren kunstschilder en cineast Mark Kolthoff wordt vanaf het moment dat hij in de jaren twintig kennismaakt met het kubisme sterk beïnvloed door de stijl. Door zijn interesse voor het kubisme raakt Kolthoff tijdens zijn opleiding in conflict met zijn docenten op de Rijksacademie in Amsterdam. Daar richten zij zich op de monumentale schilderkunst en moeten ze niks hebben van avant-gardestijlen als het kubisme. De tekenaar Han Pieck brengt hem in contact met fotograaf en documentairemaker Joris Ivens en adviseert hem de oplossing voor zijn problemen te zoeken in de fotografie. Ook in deze discipline toont Kolthoff zijn kubistische inslag in zijn voorliefde voor de grafische werking van licht en schaduw en het spel van diagonalen.

In 1933 neemt hij het schilderen weer op en raakt de fotografie op de achtergrond. De invloed van de discipline blijft echter nog wel doorwerken. Door middel van de fotografie weet Kolthoff namelijk een aantal problemen waar hij in het verleden in zijn schilderkunst tegenaan liep op te lossen. Tot 1945 past hij het kubisme op een zeer persoonlijke wijze toe om de werkelijkheid te verbeelden. Na 1945 gaat hij in een geometrisch abstracte stijl werken. In 1947 wordt hij lid van de kunstenaarsgroep Vrije Beelden. Dit was de eerste groep die zich hard maakte voor de abstracte en experimentele kunst in Nederland. Zij waren tegenstanders van een traditionele figuratieve kunst en stonden op voor verschillende avant-gardistische kunststromingen zoals het kubisme, expressionisme en surrealisme. In 1950 splitst de groep door interne tegenstellingen en Kolthoff wordt lid van Creatie, wat in 1955 weer opgaat in Liga Nieuwe Beelden. Kolthoff blijft hiervan tot 1967 lid.

Naast beeldend kunstenaar is Kolthoff lange tijd docent geweest aan het instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam. Hoewel Kolfhoff zichzelf met name als schilder zag, ontstaat er aan het einde van de jaren zeventig begin jaren tachtig een herwaardering voor zijn fotografische werk uit de jaren dertig. Mark Kolthoff overlijdt in 1993 in zijn woonplaats Amsterdam.

Te leen of te koop

Zonder titel
€ 1.700,00 /
€ 11,00
Zonder titel
€ 1.700,00 /
€ 11,00

Momenteel niet beschikbaar werk

Collage
€ 2.150,00 /
€ 11,00
Compositie goud
€ 1.650,00 /
€ 11,00
Kunstuitleen Online created by Trilobiet