Evelyn Snoek


Snoek maakte aanvankelijk vooral etsen. Langwerpige formaten met een natuurlijke ordening van draderige slierten. Transparant en minimaal van kleur. Later ging ze ook schilderen en liet zich inspireren door haar beleving van ruimte en tijd. Tussen het opbouwen van structuren en het beleven van ruimte zit volgens haar een wisselwerking die zij vertaalt naar het platte vlak. Hierdoor roept haar werk associaties op met plattegronden, landschap, chemische en kosmische processen en natuurlijke en gecultiveerde verschijnselen. Daarnaast maakt de behoefte aan grensoverschrijdingen, experimenteren en stijlbreuken net zo'n onderdeel van haar werk uit als de behoefte aan technische vaardigheden. Doordat zij met verschillende technieken (etsen, schilderen) werkt en daarbinnen ook het experiment met haar materiaal niet schuwt, heeft haar oeuvre een heel wisselende maar toch geheel eigen expressie gekregen. De compositie van een werk wordt vaak mede bepaald door het formaat, waardoor het werk een bepaalde dynamiek krijgt. Door bijvoorbeeld het schilderij te verdikken ontstaat een andere ruimtelijkheid. Schilderen evenals etsen is een groeiproces waarin de juiste intensiteit en gelaagdheid of transparantie wordt gezocht. De gelaagdheid van het werk zorgt voor diepte en reliëf. Er is ritme en herhaling. Als een soort noodzakelijkheid waaraan het werk is onderworpen. Daardoor krijgt het werk vorm. Ze deelt haar werken in onder de volgende titels: stroken, plooien, banen, flarden etc.

Snoek is lid van de Haagse Kunstkring en van Pulchri Studio. Zij ontving meerdere malen een subsidie. Zij exposeert heel veel in Den Haag en omstreken. Haar werk is te vinden in diverse kunstuitlenen.

Te leen of te koop

Zonder titel
€ 7,20/maand
Nummer 3
€ 8,40/maand
Domein 12
€ 9,60/maand
Domein 10
€ 9,60/maand
Zonder titel
€ 10,40/maand
Domein 11
€ 9,60/maand
Intens
€ 44,80/maand
Stroken
€ 32,00/maand

Momenteel niet beschikbaar werk

Gebaand (3)
€ 16,00/maand
Gelaagd
€ 36,00/maand
Flarden 1 / flarden 2 (tweeluik)
€ 45,60/maand
Domein 9
€ 9,60/maand
Eeuwig 1
€ 13,60/maand
Golfstroom
€ 48,00/maand
Gebaand
€ 32,80/maand
Gebaand (2)
€ 16,00/maand
Plooien 2
€ 32,80/maand
Eeuwig 2
€ 13,60/maand
Kunstuitleen Online created by Trilobiet